Hình ảnh

Audio

Khố của người đàn ông Xơ đăng

Mã hiện vật: No599

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Cũng như các dân tộc sinh sống dọc Trường Sơn, Tây Nguyên, đàn ông Xơđăng thường mặc khố (đóng khố), cởi trần và mang tấm choàng khi lạnh. Đặc điểm có tính riêng biệt là trang phục truyền thống của người đàn ông Xơđăng ở các lễ hội thường có tấm khăn choàng trên đầu. Tấm choàng vừa là trang phục và cũng là một thứ trang sức.

Khố là một tấm vải dài, khổ hẹp dùng để bọc và che vùng hạ bộ bằng cách luồn qua háng, quấn quanh thắt lưng, thả mành mành hai đầu buông dài trước và sau đến gần cổ chân.