Hình ảnh

Audio

Trống Chơ grơr (Ch’gơr)

Mã hiện vật: No594

Danh mục: Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Nội dung

Chiếc trống Chơ gơl là loại trống có thân hình trụ tròn, làm bằng thân cây đục rỗng, hai đầu bịt bằng da trâu (hoặc da bò). Dọc theo thân trống có nhiều sợi mây. Trên thân của chiếc trống có một gờ khoan lỗ dùng để móc dây đeo. Hai đầu trống bọc da được kết vào thân trống bằng dây cước trắng. Trống Chơ gơl nếu là tài sản chung của cả làng thì sẽ được cất giữ tại nhà Gươl . Mỗi làng tùy theo dân số khác nhau mà cần có số lượng trống nhiều hay ít khác nhau. Thường mỗi làng có từ 6 đến 12 chiếc.

Đồng bào dân tộc Cơ tu dùng loại trống này trong các dịp lễ hội như: lễ hội đâm trâu, lễ mừng lúa mới, cưới hỏi, dựng nhà mới... Trống đánh hòa với các điệu nhảy cổ truyền Tung Tung - Da Dá của đồng bào Cơ tu. Trống được người đàn ông sử dụng. Khi đánh có một dùi để dùng. Có khi tùy theo điệu múa của lễ hội mà có thể dùng tay gõ vào mặt trống.