Hình ảnh

Audio

Giới thiệu chung về nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Mã hiện vật: No578

Danh mục: Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Nội dung

Khu vực miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng là nơi cư ngụ lâu đời của các tộc người thiểu số. Trải qua bao biến động của thiên nhiên, lịch sử thế nhưng họ vẫn giữ được nhiều di sản văn hoá độc đáo và mang nhiều ý nghĩa, giá trị tinh thần. Trong đó, văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng các tộc người vẫn được lưu truyền đậm nét qua nhiều thế hệ, đặc biệt là âm nhạc.

Từ lâu, âm nhạc là loại hình văn hoá nghệ thuật mang đậm đà bản sắc dân tộc của họ và cũng đã có mặt ở trong cuộc sống đời thường và cả trong các lễ hội truyền thống như: Lễ ăn mừng được mùa, lễ ăn mừng nhà Gươl, lễ ăn mừng lúa mới hay trong những giờ phút chia ly đưa tiễn người thân, bạn bè về cõi vĩnh hằng, lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng với nhau hay trong giao duyên trai gái... Trong các lễ hội truyền thống đó chính là dịp để đồng bào được dịp biểu diễn một cách tài tình các loại nhạc cụ do đồng bào chế tác ra.

Đồng bào các tộc người có một kho tàng nhạc cụ dân tộc độc đáo với nhiều loại khác nhau thuộc bộ gõ, bộ dây, bộ hơi mà chất liệu để tạo nên là từ thiên nhiên, núi rừng nơi đồng bào cư ngụ. Có thể kể ra một số loại như đàn tam bét alui, đàn T' rưng, đàn abel, đàn Rót, khèn, kèn Tơ ghêy, các loại sáo, cồng chiêng, trống kathu, trống chơ grơr... Mỗi loại nhạc cụ có những đặc điểm và chức năng riêng để thể hiện tâm tư, tình cảm của đồng bào trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày. Âm nhạc các đồng bào ít người ở miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng phản ánh bức tranh đa âm sắc, sinh động của đời sống văn hóa tinh thần trong không gian của núi rừng, thiên nhiên hùng vĩ.