Hình ảnh

Audio

Trang trí cột đâm trâu của người Xơđăng.

Mã hiện vật: No576

Danh mục: Đời sống văn hóa tâm linh của người Cơ tu

Nội dung

Đây là một bộ phận trong trang trí cột đâm trâu, xuất phát từ nghệ thuật điêu khắc dân gian của người Xơđăng mà đồng bào đã tạo nên những mô típ trang trí, điêu khắc hoa văn trên gỗ. Hình tượng các loại hình hoa văn này biểu hiện một nét riêng biệt của dân tộc Xơđăng mang dáng dấp của hoa văn Tây Nguyên.

Người Xơđăng gọi vật trang trí này là Pưrang, được trang trí ở cột đâm trâu vừa mục đích tín ngưỡng, vừa mục đích làm đẹp. Pưrang được điêu khắc, chạm trỗ và dùng màu sắc tạo nên các mô típ hoa văn có tính chất tín  ngưỡng.

Với Pưrang nghệ thuật điêu khắc truyền thống của người Xơđăng được thể hiện rõ nét. Đi kèm theo Pưrang thường có thêm các vật trang trí bằng gỗ treo ở cột đâm trâu mà những vật này thường là hình con cá, con chim được gọt đẽo công phu.

Vào những lần tổ chức lễ hội ăn trâu huê ( lễ hội ăn trâu lớn nhất - khác với ăn trâu thường) thì Pưrang được trang trí nhiều và được các nghệ nhân chế tác rất công phu. Pưrang được sử dụng trong lễ hội sau đó được cất giữ ở nhà ưng ( nhà làng) để sử dụng vào những dịp lễ hội sau đó.