Hình ảnh

Audio

Quan tài Cơ Tu vùng thấp

Mã hiện vật: No574

Danh mục: Đời sống văn hóa tâm linh của người Cơ tu

Nội dung

Quan tài người Cơ tu làm bằng một thân cây gỗ tốt, có khả năng giữ được lâu, ít bị mục nát, thân cây được chọn kỹ, đem về phân thành khúc, sau đó tách thành hai phần theo chiều dọc thân cây. Để tạo nên quan tài phải mất nhiều công sức để khoét lỗ.

Khi người Kinh dần dần lên sinh sống cùng với đồng bào miền núi thì họ cung bắt đầu tiếp thu một số yếu tố văn hóa của người Kinh. Vì thế những đặc điểm truyền thống trong việc làm quan tài của người Cơ tu cũng đã dần có yếu tố tiếp biến văn hóa. Trong việc trang trí quan tài thì hình tượng Trâu và Gà cũng được thay thế bằng hình tượng con Rồng của người Việt. Ở người Cơtu, hình tượng  rồng trong kiến trúc quan tài - nhà mồ rất đa dạng, không theo một quy chuẩn cụ thể nào. Thế nhưng rồng chỉ thuần túy như một loài rắn có chân và vây ở lưng và chỉ hiển hiện trong suy nghĩ cá nhân của những nghệ nhân. Con rồng trong trang trí của người Cơtu rất nhiều tua, cũng có họa tiết giống như rồng của người Kinh. Chiếc quan tài dạng này, ta thấy hình Rồng luôn nằm trên đỉnh nắp quan tài tạo nên một hàng vây chạy dài trên nắp quan tài.

Có thể nói, chiếc quan tài trang trí hình Con Rồng là biểu hiện cho sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa người miền xuôi với đồng bào miền núi. Nó làm phong phú cho di sản văn hóa của tộc người Cơ tu.