Hình ảnh

Audio

Quan tài Cơ Tu vùng cao

Mã hiện vật: No572

Danh mục: Đời sống văn hóa tâm linh của người Cơ tu

Nội dung

Quan tài Cơ Tu làm bằng thân cây gỗ tốt, có hai đầu mang hình đầu trâu (hiện chỉ còn thấy ở ngưòi Cơ Tu vùng cao) hoặc mang cả đầu trâu và đầu chim. Trong một số trường hợp đầu trâu được thay thế bằng đầu mang (hươu), nai, sao la, còn đầu chim được thay thế bằng đầu gà.

Có thể nói rằng hình tượng con trâu và con gà là hình tượng chủ đạo được điêu khắc trên quan tài của người Cơ tu. Bởi lẽ, với người Cơ tu, con trâu và gà là những con vật quý, được xem là con vật thiêng và mang ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội. Họ quan niệm con trâu là biểu hiện cho quyền lực, sức mạnh của dân làng đồng thời thể hiện mong ước vươn đến cuộc sống an lành, no ấm, giàu sang. Còn con gà thì gắn liền với mặt trời, biểu hiện cho sự sống. Hơn nữa, họ cũng cho rằng trâu và gà là hai con vật thiêng bảo vệ và dẫn đường cho hồn người chết; là hai hiện thân của hồn người chết; là hai con vật cần thiết nhất cho người chết ở thế giới bên kia... Từ quan niệm đó, việc điêu khắc hình tượng trâu, gà, chim trên quan tài trở thành phong tục phổ biến của tộc người Cơ tu. Và đây cũng chính là yếu tố làm nên nét độc đáo, phong phú của văn hoá vật thể - phi vật thể trong đời sống cộng đồng của người Cơ Tu sống trên vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.

Nhìn qua chiếc quan tài của người Cơ tu vùng cao, chúng ta sẽ thấy họ còn bảo lưu được nhiều yếu tố truyền thống, mang bản sắc của người Cơ tu. Từ khâu chọn nguyên vật liệu đến cách chạm trỗ và vẽ màu trang trí, tất cả đều mang tính thô sơ, mộc mạc. Chủ yếu dựa vào những thứ có sẵn ở núi rừng để chế tác.