Hình ảnh

Audio

Tượng cổng làng của người Xơ đăng

Mã hiện vật: No555

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Trong quan niệm của đồng bào các dân tộc thiếu

số Cơ Tu, Xơ Đăng, Gié - Triêng, Co, cho rằng thế giới xung quanh con người đang sống có thần linh, ma quỷ. Thần linh thì giúp đỡ con người còn ma quỷ thì tìm cách hại con người. Tượng cổng làng là một vật làm phép để ngăn chặn ma quỷ vào làng gây tai hoạ cho dân làng, là một vũ khí thay con người ngăn cản điều xấu đến với làng, theo dõi mọi hoạt động của dân làng khi ra vào làng.

Tượng đựơc làm bằng gốc cây dớn, họ cây dương

xỉ có nhiều ở rừng núi nơi người Xơ Đăng cư trú. Bằng kỹ thuật chế tác rất sơ khai với công cụ rìu, rựa gọt đẽo đơn giản, đồng bào làm nên những tượng cổng làng, ngoài mục đích theo quan niệm tâm linh còn là một tác phẩm nghệ thuật. Tượng được đặt ở cổng làng và hiện nay, tượng cổng làng chỉ còn tìm thấy ở các xã vùng cao huyện Nam Trà My (Quảng Nam).