Hình ảnh

Audio

Điệu múa Tung tung - Da dá

Mã hiện vật: No554

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Da dá là tên điệu múa dành cho phụ nữ và tung tung là tên điệu múa dành cho nam giới Cơ Tu. Cho đến nay, có nhiều cách giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của hai điệu múa này: Da dá là điệu múa thiêng, điệu múa cầu mùa với đôi bàn tay của người phụ nữ xoè lên trời cầu và đón nhận sinh khí và hạt lúa của thần linh, mô phỏng hình cột lễ là biểu tượng cho thần lúa - mẹ lúa. Tung tung tái hiện cảnh đi săn thú; là điệu múa mừng chiến thắng thể hiện tinh thần thượng võ của người Cơ Tu.