Hình ảnh

Audio

Giới thiệu bến nước Xơ đăng

Mã hiện vật: No551

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Trong sinh hoạt làng bản, hình ảnh bến nước của đồng bào dân tộc Xơ đăng có giá trị thiêng liêng vì đồng bào cho rằng, tổ tiên của họ bao giờ cũng tìm cho bằng được nguồn nước uống trước khi chọn đất lập làng và cộng đồng làng có tồn tại và phát triển hay không là nhờ ở nguồn nước đó.

Người Xơ đăng lấy nước từ đầu nguồn con nước suối về làng bằng một hệ thống đường ống tre, nứa. Đến địa phận hàng rào, phần bên trong chu vi làng, dựng một bến nước  sử dụng chung cho cả làng. Trải qua bao thế hệ, con cháu của người Xơ đăng khi đến bến nước để lấy nước uống, tắm, giặt... đều không nói lời xấu, không được khạc nhổ hoặc tiểu tiện ngay tại đó. Vì họ quan niệm, ở đó có vị thần Kará - Mó huýt (Thần Nước) cứu tinh cho dân tộc của mình tồn tại và phát triển. Từ bao đời nay, các thế hệ con cháu của người Xơđăng luôn tự giác tuân theo luật tục của làng.