Hình ảnh

Audio

Quả bầu

Mã hiện vật: No550

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Dùng để đựng nước uống hàng ngày, loại bầu eo ở phần cổ. Khi quả bầu già sẽ được hái về ngâm nước suối đến khi phần ruột rữa thành nước, cắt miệng ở cuống bầu và xoi một lỗ nhỏ một bên, súc sạch phần ruột bầu, sau đó có thể dùng như một bình đựng nước rất tiện lợi. Mỗi gia đình người Cơ tu thường có hàng chục vỏ quả bầu như thế vừa để sử dụng hằng ngày vừa treo ở giàn bếp để dự trữ.