Hình ảnh

Audio

Sưu tập đồ dùng sinh hoạt gia đình

Mã hiện vật: No549

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Đồ dùng sinh hoạt gia đình gồm khay đựng thức ăn, khay mẹ bồng con, ống nhổ, quả bầu đựng nước... là những vật dụng tự tạo từ tre, nứa của núi rừng nhằm phục vụ cho các sinh hoạt ăn, uống, hút của người dân.

Tuy là những vật dụng thông dụng sử dụng hàng ngày nhưng qua  các vật dụng này nói lên một phần nào kỹ thuật điêu luyện trong nghề đan mây tre, ví dụ như ống nhổ, khay đựng thuốc của người Cơtu. Và  cũng thông qua những hiện vật thông thường này ta biết thêm những tập quán riêng biệt của các dân tộc như tập quán ăn trầu, hút  thuốc... Một số vật dụng thường ngày nhưng được chế tác có tính nghệ thuật là một đặc trưng của các dân tộc miền núi.