Hình ảnh

Audio

Bộ vật dụng làm vải vỏ cây

Mã hiện vật: No544

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Trước khi biết trồng bông và dệt vải, người Cơtu biết khai thác một loại vỏ cây rừng có màng đan kín để chế tác thành y phục che thân cho mình, thường là vỏ cây này gọi là Hamớt.

Vỏ cây được lột thành từng tấm lớn, nhỏ tuỳ thuộc vào thân cây, đem về ngâm nước cho mềm, rã nát phần bột, sau đó dùng vật dụng dập đều lấy phần mềm đan kết bên trong để trở thành tấm đan kết thành áo, khố, váy.