Hình ảnh

Audio

Ống và cây nhồi thức ăn

Mã hiện vật: No538

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Ống và cây nhồi thức ăn của người Cơtu là một loại hình vật dụng độc đáo trong chế biến thức ăn. Người Cơtu có tập quán nấu thức ăn trong ống tre. Món thức ăn này gọi là Ch’rá, đi đôi với ống tre, nứa dùng để dựng thức ăn bao gồm: cá, thịt, rau, cà, bí.....trộn chung vào còn có cây để nhồi nát thức ăn gọi là adương. Cây Adương này lấy từ thân của cành lá cây mây, giữ lại phần gai ở thân hầu có tác dụng cọ xát làm nát thức ăn.