Hình ảnh

Audio

Trái Loòng boong

Mã hiện vật: No536

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Loòng boong là tiếng gọi thông thường của người kinh, tiếng Cơtu gọi là Tà - Bon. Ngày xưa có câu chuyện lịch sử truyền miệng nhờ trái Loòng Boong mà chúa Nguyễn thoát nạn chết đói trên đường chạy trốn, sau đó, vị Chúa trở thành Vua đã đặt tên cho trái Loòng Boong là “ Nam Trân ” nghĩa là trái quý ở phương Nam. Theo tục lệ hàng năm, khi mùa trái chín, quan lại sở tại vùng có cây Loòng Boong làm lễ thu hoạch để hái những quả chín đầu mùa dâng hiến nhà vua.

Cây Loòng Boong có hoa vào cuối mùa hè và chín vào đầu mùa đông, cây có  nhiều ở vùng tây Đại Lộc, tây Tiên Phước và đặc biệt ở vùng đồng bào Cơ tu có nhiều ở các xã Macooib, Avoi - huyện Đông Giang, Thành Mỹ, Là Bhing... huyện Nam Giang ở đây Loòng Boong mọc thành rừng.

Loòng Boong là loại trái cây kết thành chùm, có vị ngọt và mùi thơm, ăn nhiều không tác hại đến tiêu hoá. Loòng Boong được xem là một đặc sản của Quảng Nam  - Đà Nẵng nói chung và vùng núi Đông Giang - Nam Giang nói riêng.