Hình ảnh

Audio

Ống tre đựng vôi ăn trầu

Mã hiện vật: No535

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Tiếng Xơđăng gọi ống đựng vôi ăn trầu là “clot” hoặc “crao”. Xưa kia người Xơđăng có tục ăn trầu, cau, có lẽ phong tục này do giao lưu với vùng đồng bằng mà có. Họ không có bình gốm, sứ để làm đồ đựng nên dùng ống tre để đựng vôi, vốn dĩ ở núi rừng loại tre nứa có nhiều.