Hình ảnh

Audio

Bộ sưu tập Tẩu hút thuốc

Mã hiện vật: No533

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Tập tục hút thuốc lá cũng được phổ biến ở cư dân miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng. Hút thuốc hầu như phổ biến ở cả hai giới (nam, nữ) và mọi lúa tuổi. Người Xơ Đăng có tục ăn thuốc, thuốc khô giã thành bột.

Thuốc lá đồng bào trồng tại chỗ, hoặc trên nương rẫy, khi lá già có màu vàng, họ hái về phơi khô, xâu thành từng chuỗi để dành hút dần. Đa số họ đều hút thuốc bằng tẩu. Tẩu thuốc ở đây có nhiều loại. Loại làm bằng gỗ, loại làm bằng ống lồ ô, ống nứa... Thuốc lá được cư dân địa phương dùng làm phương tiện thết đãi khách, bạn bè, với sự trân trọng, mến khách.