Hình ảnh

Audio

Gùi nhỏ dành cho trẻ em

Mã hiện vật: No531

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Gùi này được đan để cho trẻ em sử dụng vào việc mang các thực phẩm, cây trái từ rẫy về. Nguyên liệu làm bằng mây tre được làm giống như những chiếc gùi lớn chỉ có là thu nhỏ lại kích thước cho phù hợp với từng đứa trẻ.