Hình ảnh

Audio

Gùi có trang trí hoa văn

Mã hiện vật: No530

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Gùi là đồ đan mây tre, song xuất phát từ tính thẩm mỹ, nhiều chiếc gùi được đan rất công phu, người đan không chỉ trau chuốt từng sợi mây tre, cẩn thận từng đường đan mà còn đan kết dùng mây tre có màu sắc để tạo nên những mô típ hoa văn truyền thống của dân tộc mình trên gùi. Thông thường, công việc đan gùi là của đàn ông, để đan một chiếc gùi thường, người đan giỏi nhất mất hết cả tuần. Đối với những gùi có hoa văn, dùng để đựng của cải thì phải mất một thời gian vài ba tháng từ khi lựa chọn mây, tre, trau chuốt và đan hoàn thành.

Gùi đan xong thường treo trên giàn bếp để có sức

nóng hong khô lượng nước trong mây tre, chuyển màu từ xanh tươi sang vàng óng mới mang ra sử dụng. Quá trình này đồng bào lý giải sẽ làm tăng thêm độ bền của chiếc gùi.