Hình ảnh

Audio

Bộ sưu tập gùi của các dân tộc

Mã hiện vật: No527

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Nghề đan lát rất phổ biến trong mọi gia đình đồng

bào các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng. Nghề đan lát chủ yếu sản xuất những đồ dùng trong sinh hoạt gia đình như gùi đựng lúa, gùi đi nương, giỏ, nong, nia…, công việc đan lát thường do người đàn ông đảm nhận từ khâu chặt, chẻ, vót nguyên liệu mây, tre, nứa cho đến khi thành phẩm. Hiện nay, đồng bào vẫn duy trì nghề thủ công đan lát của mình. Những sản phẩm làm ra chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gia đình.

Trong tất cả các đồ dùng sinh hoạt của đồng bào

các dân tộc, chiếc gùi trên vai phụ  nữ là hình ảnh thân thiết, gần gũi, sinh động và gắn bó với ngươì phụ nữ. Nó vừa là phương tiện vận chuyển, vừa là vật dụng chứa đựng. Có nhiều loại gùi khác nhau: dùng để đựng lúa, đựng củi, đựng thực phẩm, gùi dành cho người lớn (nữ), gùi dành cho trẻ em. Mỗi thứ có kỹ thuật đan khác nhau và kích thước to, nhỏ khác nhau. Ngoài ra trong những trường hợp đặc biệt nó còn ẩn chứa giá trị thẩm mỹ, giá trị của lòng tin (như khi người con trai đan tặng chiếc gùi đẹp cho người con gái…). Cả cuộc đời con người, kể từ lúc biết lên nương, lên rẫy cho đến lúc mất đi, đều gắn bó với chiếc gùi như hình với bóng.