Hình ảnh

Audio

Dụng cụ đánh cá, bắt cá, đựng cá

Mã hiện vật: No526

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Kinh tế chiếm đoạt còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống đồng bào các dân tộc, trong đó bắt cá ở sông suối được đồng bào tiến hành thường xuyên. Phương thức bắt cá đơn giản : dùng giỏ đan bằng tre đặt ở những hốc nước chảy, trong những khe đá, hốc đá....sau đó để cá tự mắc bẫy hoặc dùng cách đánh, đập nước dồn cá vào giỏ. Có nhiều vùng đồng bào dùng một loại thuốc thảo mộc thả xuống nước, cá ăn phải say nổi lên mặt nước để bắt. Đặc biệt đồng bào có tài bắt cá bằng tay, dồn cá đang bơi lội dưới suối vào hốc, khe sau đó sẽ bắt. Dụng cụ đánh bắt cá, đựng cá có hai loại: lờ bắt cá và giỏ đựng cá. Dụng cụ này được đan bằng mây tre, gia đình nào cũng có vì cá là nhu cầu thức ăn thường xuyên của người dân miền núi và đó cũng là một sản vật mà thiên nhiên ban phát cho họ.