Hình ảnh

Audio

Ná của người Xơ đăng (Panênh)

Mã hiện vật: No525

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

So với ná của các dân tộc ít người khác ở miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng thì ná của người Xơ đăng to, lớn hơn và có vẻ cứng cáp hơn.

Thân ná làm từ một loại cây cứng nhưng có độ dẻo, người làm ná phải tốn nhiều công sức để trau chuốt từ thân cây gỗ thành cần ná. Dây ná làm từ giang, đánh tít bện lại.

Tuỳ theo loại ná to, nhỏ khác nhau để sử dụng bắn các con thú khác nhau  và phù hợp với khả năng sức khoẻ của người sử dụng. Ná là vũ khí chính trong săn bắn của người Xơđăng.