Hình ảnh

Audio

Bẫy chim

Mã hiện vật: No524

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Cũng như bẫy gà, bẫy chim là một công cụ dùng cho loại hình săn bắn. Ở người Cơtu, để bắt các loại chim nhỏ, người Cơtu làm một con chim mồi bằng gỗ, đẻo gọt như hình dáng con chim, dùng màu sắc tô vẻ theo màu sắc của  chim thật. Con chim này gọi là Tơđhol, cùng với chim mồi, đồng bào lấy mũ cây Gih (một loại cây dẻo, có độ dính chặt khi vướng vào) bôi vào đầu cây tre vót nhỏ, dài cắm ở những nơi cần bẫy ngay cạnh chim mồi. Chim rừng thấy chim mồi tưởng chim thật sà xuống đậu vào cây tre có mũ Gih sẽ bị dính vào.

Phương pháp bẫy chim này rất tiện lợi, đến mùa chim đi tìm thức ăn hàng đàn, nhiều khi với phương pháp này người Cơtu bẫy được hàng trăm con chim.

Đối với loại chim lớn thì không dùng loại bẫy này mà dùng ná để bắn.