Hình ảnh

Audio

Bẫy gà rừng

Mã hiện vật: No523

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Người Xơđăng gọi bẫy gà rừng là Cạp, người Cơtu gọi là Biên, Xanâu. Bẫy được làm bằng tre nứa, dựa vào thuật gài dây để bắt, giữ con gà. Thông thường mỗi gia đình làm hàng trăm chiếc bẫy gà và sử dụng nhiều năm, khi đến mùa săn bắn, bẫy được gài ở nhiều nơi trong rừng, thường ngày nguời dân cũng đặt bẫy khi phát hiện được khu vực gà đang kiếm ăn, đi lại.