Hình ảnh

Audio

Giáo - công cụ đâm, phóng

Mã hiện vật: No522

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Ngoài ná, dao, các dân tộc miền núi có thêm loại hình công cụ có chức năng như là vũ khí, đó là công cụ dùng để đâm, phóng, người Xơđăng gọi là Bạc, Tác; người Cơtu gọi là Cooi. Phần thân làm bằng cây gỗ tốt, cứng, phần mũi bằng sắt. Bạc, Tác của người Xơđăng có mũi to, bè còn cooi của người Cơtu th́ có mũi nhỏ. Ngày xưa loại vũ khí này dùng trong chiến đấu và cũng là công cụ dùng để đâm trâu trong các lễ hội, đi săn thú rừng. người dân miền núi có thói quen đi rừng, đi rẫy hoặc đi ra khỏi thôn, đến thôn khác, người đàn ông luôn mang theo công cụ này như là một vũ khí để tự vệ.

Hiện nay, Bạc - Tác của người Xơđăng, Cooi của người Cơtu được sử dụng để đâm trâu trong các lễ hội, làm vũ khí, lao phóng trong săn thú rừng và vẫn còn giữ thói quen đi ra khỏi làng người đàn ông mang theo để làm vũ khí tự vệ.