Hình ảnh

Audio

Nia sảy gạo hình lá đề

Mã hiện vật: No518

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Trong sinh hoạt thường ngày, người Cơ tu sử

dụng nhiều vật dụng được làm từ mây tre rừng. Và trong số đó, việc sàn sảy gạo sử dụng rất nhiều vật dụng bằng mây tre. Một vật dụng quen thuộc, được sử dụng phổ biến đó chính là chiếc nia. 

Gạo được giã xong vẫn còn lẫn lộn với vỏ trấu và lúa còn sót lại. Việc tiếp theo là phải tách trấu ra khỏi  gạo. Người Cơ Tu cũng dùng nia đề sảy gạo. Điều khác biệt đó là chiếc nia của người Cơ tu có hình lá đề được đan bằng mây rất  đẹp và dùng bền.