Hình ảnh

Audio

Nia sàn sảy gạo

Mã hiện vật: No517

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Lúa được giã ở cối theo nhu cầu tiêu thụ lương thực hàng ngày của gia đình, sau khi lúa được giã phần vỏ xong, đồng bào sàn sảy để tách phần cám gạo, vỏ nát ra khỏi gạo để chỉ còn lại những hạt gạo. Đồng bào sàn sảy gạo bằng một vật dụng đồ đan, ở các dân tộc vật dụng này có h́nh dáng khác nhau đôi chút nhưng phổ biến là hai loại: hình tròn hoặc hình thang cân, hình tam giác. Loại hình tròn thì thấy phổ biến ở nhiều dân tộc nhýng loại hình thang cân và hình tam giác là vật dụng có tính đặc trưng của người miền núi.