Hình ảnh

Audio

Ống tre đựng lúa giống (Ting )

Mã hiện vật: No515

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Cũng như các dân tộc sinh sống dọc Trường Sơn khác, đồng bào Xơđăng dùng ống tre để đựng lúa giống. Ống tre có tác dụng bảo quản không bị ẩm ướt. hàng năm sau khi thu hoạch, chọn giống, đồng bào bỏ vào ống tre và cất giữ trên giàn bếp.