Hình ảnh

Audio

Rựa và rìu

Mã hiện vật: No511

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Rựa và rìu dùng để phát, đốn cây. Rựa để chặt các cây, cành nhỏ. Rìu dùng để hạ gốc cây to và cắt thân cây. Ngoài việc sử dụng trong công việc nương rẫy, rựa( Achí), rìu (Chuông) còn được sử dụng trong công việc thường ngày ở nhà như chẻ củi, bổ củi, phát dọn, đẻo gọt kể cả làm tượng gỗ...