Hình ảnh

Audio

Vật làm phép trong lễ gieo hạt và gậy chọc lỗ (Chiêng)

Mã hiện vật: No509

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Vật làm phép trong lễ gieo hạt và gậy chọc lỗ

(Chiêng) để tỉa lúa của người Xơđăng là công cụ lao động được sử dụng trong sản xuất lúa rẫy nhưng do tín ngưỡng liên quan đến sản xuất nên người Xơđăng đã tạo thêm một số chi tiết phụ trên công cụ, các chi tiết này không có tác dụng trong thao tác.