Hình ảnh

Audio

Giỏ đựng hạt giống

Mã hiện vật: No508

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Giỏ đựng hạt giống khi đi gieo tỉa ở nương rẫy của người Cơtu và Xơđăng. Đồng bào đeo bên hông lúc đi gieo tỉa... Vật dụng này được đan bằng mây tre. Sử dụng đồ đan này vừa bền, vừa tiện lợi ở vùng miền núi, nguyên liệu chế tác có sẵn, đây cũng là những vật dụng thể hiện nghề đan của đồng bào.