Hình ảnh

Audio

Ống đựng hạt giống

Mã hiện vật: No507

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Người Cơtu, Xơđăng sử dụng các ống tre để đựng hạt giống dùng để cất giữ, bảo quản hạt giống lúa, bắp, đậu, bầu, bí... Ống tre có tác dụng bảo quản không bị ẩm ướt. Hàng năm sau khi thu hoạch, chọn giống, đồng bào bỏ vào ống tre và cất giữ trên giàn bếp.