Hình ảnh

Audio

Hủ gạo của ông Nguyễn Thìn

Mã hiện vật: No369

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ (1962 - 1975), ông Nguyễn Thìn (phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã sử dụng hủ gạo tiết kiệm này đựng từng nắm gạo sau mỗi bữa ăn. Hàng tháng ông mang số gạo tiết kiệm này nộp cho Hội Phụ nữ góp phần phục vụ tốt cho công tác nuôi quân tại địa phương.