Hình ảnh

Audio

Tượng Phật

Mã hiện vật: No368

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Gia đình ông Ngô Minh Cảnh (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) dùng Ngụy trang cất giấu tài liệu cách mạng năm 1962. Việc cất giấu tài liệu trong lòng tượng phật đã dánh lừa được rất nhiều đợt đi lùng sục của quân địch.