Hình ảnh

Audio

Súng carbin

Mã hiện vật: No364

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Ông Lê Đức Năm (K29/11 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng) sử dụng cùng với bộ đội địa phương huyện Hoà Vang tham gia trận đánh tiêu diệt một trung đội dân vệ tại đồi Gò Ông Tự (Hoà Liên) ngày 7/8/1964