Hình ảnh

Audio

Súng AK

Mã hiện vật: No363

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Đồng chí Trần Ngọc Trung - cán bộ tác chiến Biệt động Quận III sử dụng trong trận đánh Chi Cảnh sát quận Đông Giang (đường Ngô Quyền - thành phố Đà Nẵng), diệt 32 tên địch (05-3-1968)