Hình ảnh

Audio

Súng K63

Mã hiện vật: No362

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Một đơn vị bắn tỉa ở Vành đai diệt Mỹ Đà Nẵng - Hòa Vang sử dụng chiếc sung này trong thời gian từ năm 1965 - 1968.