Hình ảnh

Audio

Súng Tuynh

Mã hiện vật: No360

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Quận ủy quận III (thành phố Đà Nẵng), sử dụng trong trận đánh diệt 3 tên ác ôn tại Cây Đa đường Bạch Đằng năm 1966 (gần bến phà Sông Hàn)