Hình ảnh

Audio

Súng AK 47 (bảng xếp)

Mã hiện vật: No357

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Tháng 10 - 1972, tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Đặc khu Quảng Đà lần thứ 12 với chủ đề: "Toàn dân cầm súng chuẩn bị giai đoạn cách mạng giành thắng lợi" diễn ra ở Thành Mỹ (huyện Giằng nay là Nam Giang), đồng chí Phan Hoang - Thường vụ Đặc khu uỷ, Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà đã trao tặng súng AK 47 này cho tuổi trẻ tỉnh Quảng Đà, đồng chí Phan Văn Nghệ - Bí thư Đặc khu uỷ Quảng Đà thay mặt cho tuổi trẻ tỉnh Quảng Đà tiếp nhận súng và trao lại cho đồng chí Đoàn Tấn Phát - chiến sỹ cảnh vệ văn phòng Đặc khu đoàn sử dụng cho đến ngày giải phóng thành phố 30/4/1975. Sau ngày giải phóng, ông Phan Văn Nghệ giao súng lại cho Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là Thành đội Đà Nẵng) và sau đó ông Nghệ tặng súng lại cho Bảo tàng.