Hình ảnh

Audio

Súng B40

Mã hiện vật: No356

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Ngày 23/08/1968, dưới sự chỉ đạo của Đặc Khu uỷ Quảng Đà, Đại đội Biệt động Lê Độ thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ thọc sâu, tiến công vào cơ quan quân sự đầu não của địch tại trung tâm thành phố. Trận đánh vào "Quân vụ Thị trấn" của các chiến sỹ Lê Độ đã phá huỷ 2 xe bọc thép, lô cốt, nhà làm việc của địch và tiêu diệt nhiều tên địch. Theo Ban Liên lạc Biệt động thành Đà Nẵng, súng B40 này do đồng chí Ngô Hà - chiến sỹ Biệt động thành sử dụng và bắn phát đầu tiên trong trận đánh vào Quân vụ Thị trấn. Trong trận đánh đó, 3 đồng chí đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ là: đồng chí Kiều Thị Hoa, Thái Thanh A và Nguyễn Văn Cư. Trận đánh đã góp phần phá thế kềm kẹp của địch trong thành phố, gây tiếng vang lớn trên mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng.