Hình ảnh

Audio

Máy truyền tin PRC 25 của chiến sỹ Đinh Quang Đình và Đinh Văn Chiến

Mã hiện vật: No355

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Máy truyền tin của chiến sỹ Đinh Quang Đình và Đinh Văn Chiến - chiến sỹ Thông tin Tiểu đoàn 1 (D1) Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong trận đánh ngày 16/1/1967 tại xã Duyên Thanh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, 2 đồng chí đã bám sát trận địa, dùng máy này liên lạc chuyển mệnh lệnh chiến đấu đến các đơn vị trong Tiểu đoàn, góp phần tiêu diệt 1 Tiểu đoàn lính Mỹ. Sau đó 2 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.