Hình ảnh

Audio

Máy PRC 25

Mã hiện vật: No354

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Máy PRC 25 là máy vô tuyến điện thoại, sóng cực ngắn, điện tần, công suất nhỏ, thu phát trên cùng tần số, do Mỹ sản xuất. Ngày 15/06/1972, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - chiến sỹ Tiểu đoàn I bộ đội địa phương dùng chiếc máy này để Ban Chỉ huy Tiểu đoàn truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Kết quả, sau hai giờ chiến đấu, đơn vị đã đảm bảo thông tin, liên lạc, tiêu diệt được nhiều tên địch và thu nhiều phương tiện chiến tranh khác.