Hình ảnh

Audio

Máy truyền tin

Mã hiện vật: No353

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ - 1970, đồng chí Bùi Thái Thọ - cán bộ DG1 đã sử dụng máy truyền tin này (máy do đơn vị DG1 cấp) để liên lạc, nắm bắt tin tức... tạo điều kiện cho đơn vị DG1 chiến đấu và giành thắng lợi Năm 1975, máy truyền tin được sử dụng phục vụ cho đơn vị DG1 trong chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.