Hình ảnh

Audio

Chăn

Mã hiện vật: No351

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Bà Phùng Thị Cẩn (xã Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) dùng  chiếc chăn này phục vụ cho cán bộ ở hầm bí mật (1968 - 1975)