Hình ảnh

Audio

Bút

Mã hiện vật: No350

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Đại tá Trần Kim Hùng - Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 859 dùng ghi chép và vẽ các sơ đồ trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ (1965 - 1975)