Hình ảnh

Audio

Máy đánh chữ đặc khu ủy Quảng Đà

Mã hiện vật: No345

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ (1968 - 1975), Cơ quan Đặc khu Đoàn Quảng Đà do ông Phan Văn Nghệ làm Bí thư đã dùng máy đánh chữ này đánh các loại công văn, tài liệu, chỉ thị, nghị quyết, các loại tài liệu phục vụ phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên trong Tỉnh.