Hình ảnh

Audio

Báo Cờ giải phóng

Mã hiện vật: No344

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Ngày 20/7/1965, Mặt Trận dân tộc giải phóng miền Trung Trung bộ đã phát hành tờ báo Cờ Giải Phóng số 32. Trong đó, trên trang nhất có nêu lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quân và toàn dân hãy quyết tâm đánh bại giặt Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc.