Hình ảnh

Audio

Lò nấu tự tạo của bà Phụng Ký

Mã hiện vật: No340

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Bà Nguyễn Thị Phụng (Phụng Ký) (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên ở Đà Nẵng. Bà tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Trong thời gian bị địch giam cầm tại nhà lao Thủ Đức năm 1970, bà dùng chiếc lò nấu tự tạo này để nấu nước cất chữa vết thương cho đồng đội.