Hình ảnh

Audio

Máy chém

Mã hiện vật: No305

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Thực dân Pháp đưa máy chém sang Việt Nam để đàn áp các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với việc ban hành Luật 10/59, đã đưa máy chém đi khắp các tỉnh ở miền Nam Việt Nam để hành quyết những người yêu nước.

Việc hành quyết những người bị kết tội ban đầu được thực hiện bằng máy chém với mục đích răn đe, gây khiếp sợ cho những người cộng sản. Cũng với mục đích này, chính quyền Ngô Đình Diệm đặt máy chém giữa các chợ Trung Hòa, Tân An Hội (Củ Chi), kèm theo lời đe dọa: "Ai liên quan đến cộng sản sẽ mất đầu"