Hình ảnh

Audio

Lá thư của liệt sỹ Huỳnh Phước Khả

Mã hiện vật: No304

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Thư của liệt sỹ Huỳnh Phước Khả gửi cho em gái ngày 10/4/1973 - khi ông đang bị địch giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.