Hình ảnh

Audio

Mũ tai bèo

Mã hiện vật: No298

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Ông Lê Văn Kỳ (Thanh Khê, Đà Nẵng) - cơ sở cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, đã tự may mũ này trong thời gian bị giam ở Côn Đảo (1969 - 1973)